';

Läs mer här…

360 Feedback

Vi lär oss från den feedback vi får och med hjälp av vår funktionalitet kan man själv aktivera en feedback-loop med relevanta frågor för er verksamhet. N’GAGER utmanar dessutom användaren att agera utifrån den feedback man får.

Testa N'GAGER helt utan kostnad

Varför?

Genom feedback lär vi och utvecklas. Det är svårt att se och uppfatta vårt beteende utifrån andras ögon, varför behöver vi feedback från andra för att lära och förändra. Inte sällan upplever människor det svårt att fråga feedback, men den som vill vara bäst i klassen sätter feedback i system – både inom organisationen och från kunderna.

Hur?

Gör egna feedback-mallar, med unik design för olika ändamål eller avdelningar. Med N’GAGER kan varje användare välja en mall och skicka till andra användare direkt i applikationen, eller automatiskt via e-post. Alla feedback-loopar återkommer till användaren som kan reflektera och välja vad man ska göra annorlunda, med bas i de insikter de får.

Vad?

Våra 360 Feedback-frågor är nästan som en enkät men intuitiv, interaktiv och aktiverad av användaren, alternativt helt automatiskt i anslutning till en aktivitet. Frågor kan vara inriktade på andras uppfattningar om hur väl jag lever valda ledarskapskriterier, företagskulturen eller liknande aspekter av arbetet totalt sett. Allt i ett magiskt användarvänligt gränssnitt, som gör att folk älskar att be om feedback.

Verksamhetsförändring kräver förändrade beteenden

Ett annorlunda resultat kräver annorlunda handling och i vilken organisation som helst, påverkas effekten och hastigheten i förändringen av organisationens förmåga att anta nya arbetssätt och beteenden.

Och detta beror i sin tur på ledarskapets förmåga att leda förändringen och få det att bita i organisationen. Det är därför våra kunder väljer N’GAGER.

Boka demo

En helt ny värld – People Intelligence

Se önskade beteenden utvecklas, följ stämningen i organisationen och se var det finns behov av interaktion och ledarskap.

Kontakt

Fyll i formuläret så kontakta vi dig omgående. Vill du dela med dig av dina tankar, frågor eller idéer – var god skriv i meddelandefältet.