';

Performance Management

Med N’GAGER Performance Management får små och medelstora företag en möjlighet att digitalt interagera mellan chef och medarbetare löpande, i en process som ni själva kan designa.

Boka en demo

Performance Management

Med N’GAGER Performance Management får små och medelstora företag en möjlighet att digitalt interagera mellan chef och medarbetare löpande, i en process som ni själva kan designa.

Request a demo

Varför?

Medarbetarsamtal och utveckling är inte sällan en manuell process med Word och Excel som enda verktyg. Vi vill hjälpa även små och medelstora organisationer att driva medarbetarutveckling på ett enkelt och engagerande sätt.

Hur?

Använd vår standardprocess och ändra efter behov eller skapa helt egna processer med N’GAGER, där chef och medarbetare kan agera tillsammans och var för sig – på en dator, i en surfplatta eller via telefonen.

Vad?

Med N’GAGER får chefer och medarbetare automatisk 360 Feedback, möten hålls och rapporteras enkelt. Mål sätts och aktiviteter för att nå målen kan registreras och rapporteras. Som chef har du full kontroll på hela processen.

En ny tid med nya förutsättningar

Den nya generationen tar plats i näringslivet, med nya krav på chefskapet och med en annorlunda syn på medarbetarsamtal och personlig utveckling. Samtidigt ser vi att upp mot 90 procent av alla små och medelstora bolag fortfarande använder metoder och verktyg från förr. Excel-ark, Word-dokument och manuella processer som blir svåra att sammanställa är vardag i Sverige och fortfarande har en stor andel det gamla årshjulet med ett eller två utvecklingssamtal per år. Mycket tid går åt till följd av detta i en tid när tid är en bristvara. Detta stressar de som verkligen genomför utvecklingsprocessen som tänkt och relativt många tvingas hasta igenom processen. Detta driver en negativ medarbetarupplevelse, äter energi och ger framförallt lägre fokus på den personliga utvecklingen.

Detta vill vi råda bot på, med N’GAGER Performance Management får små och medelstora företag en möjlighet att digitalt interagera mellan chef och medarbetare löpande, i en process som ni själva kan designa. Saknar ni tid eller kreativitet så kan ni använda vår standardprocess, och förändra den endast där ni känner att det behövs för att perfekt matcha er verksamhet.

 

Det Digitala Medarbetarsamtalet

Med N’GAGER får chefer och medarbetare automatisk 360 Feedback, möten hålls och rapporteras enkelt. Mål sätts och aktiviteter för att nå målen kan registreras och rapporteras. Som chef har du full kontroll på hela processen, och via N’GAGER så får ni en samarbetsyta.

Vi kallar det – Det Digitala MedarbetarsamtaletOch det bästa av allt, ni behöver inte flera applikationer eller system. Har ni ett HR-system kan detta integreras med N’GAGER och ni kan valfritt växa med hjälp av vår plattforms rika funktionalitet, som finns tillgänglig ett knapptryck bort, via Administratörs-klienten.

Hur mycket kostar N’GAGER?

Ange antal ledare och medarbetare och välj därefter startpaketet Performance Management.

GET STARTED

0$

Tack, vi återkommer till dig inom kort!

Startpaket

Employee Pulse (29 kr/anv)

Inklusive Pulse, Social Collaboration, Gamification

Learning Management (29 kr/anv)

Inklusive Content Distribution & Action Learning, Quiz, Social Collaboration och Gamification

Performance Management (39 kr/anv)

Inklusive Performance, Targets & Actions, Feedback och Social Collaboration & Interaction

Du behöver välja ett paket före du går vidare...

NÄSTA STEG

Välj extra funktionalitet


Bit Sized eller Micro Learning med hjälp av den välkända metodiken Action Learning.


Möjligheten för alla användare att be om feedback, ge varandra feedback och få tillbaka och agera ifrån det.


Med nyhetsflödet kan användare interagera och sprida idéer och energi via video, bild och text. Chattfunktionen möjliggör snabbmeddelanden mellan individer och grupper.


Ger ledare möjligheten att sprida information eller publicera fokusområden för sina team, med länkade videoklipp eller annat innehåll.


Driv innovation med en digital förslagslåda eller låt människor lyfta hinder som hindrar utvecklingen.


Pulsmätningar ersätter idag äldre former av medarbetar-attitydmätningar med enkla frågor av vilken typ som helst, när som helst.


Engagera människor med hjälp av enkla men kraftfulla quiz-frågor, med länkat material i video, webb eller PDF-format.


Placera transformationsresan, onboarding-processen eller valfria utmaningar i en engagerande Story, som engagerar användaren från kapitel till kapitel.


Hantera interaktionen mellan chef och medarbetare i ett enkelt system, med kraften från hela N'GAGER. Sätt mål och aktiviteter för att nå målen och följ upp löpande.


Driv engagemang med hjälp av mekanismer från spelvärlden. Med virtuella tillgångar, utmärkelser, utmaningar och leaderboards får du en extra motiverande miljö.


Få möjlighet att gräva i beteende-data och se var allt händer. Detta är ett av de mest kraftfulla verktyg som du kan använda, för att driva förändring.


Integrera med i princip alla typer av system och plattformar. Bädda in N'GAGER i andra applikationer eller skapa utmaningar som automatiskt triggas ifrån respektive applikation. Denna inkluderar också integration till Office365 och Windows AD.


Du behöver välja ett paket före du går vidare...

NÄSTA STEG

Användare

Ange antal användare per typ

Du behöver välja ett paket före du går vidare...

NÄSTA STEG

Du förtjänar en rabatt

Våra priser är baserade på totala abonnemangets kostnad. Vi ger också en speciell rabatt till den offentliga sektorn.Du behöver välja ett paket före du går vidare...

NÄSTA STEG

Total kostnad per månad

Den sammanlagda kostnaden är

/månad

Summary

Beskrivning Information Kvalitet Pris
Rabatt :
Totalt :/månad

SKICKA FÖRFRÅGAN