';

Läs mer här…

Vårt ekosystem av kunder driver innovation för alla

Välkommen till vårt ekosystem, här möter du några som använder N’GAGER för att bli ännu mer framgångsrika.

E-handelsstaden Borås ställer om till digitalt

När E-handelsdagen 7H inte kunde genomföras till följd av Corona-pandemin, utvecklas denna istället till en digital mötesplats medlemmarna med N’GAGER. Anna Mattsson berättar mer om deras digitala satsningar i denna video.

Läs mer

Zynka BIM – Samarbete och Engagemang

Zynka digitaliserar fastighetsbranschen och gör information tydlig och tillgänglig i varje steg i utvecklingen av en fastighet. Med en hög tillväxttakt och en geografiskt spridd organisation sökte man ett effektivt sätt att sprida information och driva kulturen. Lösningen blev N’GAGER – för alla anställda.

Swedbank – Digitalt ledarskap på riktigt

Swedbank genomgår stora förändringar och digitaliseringen driver nya krav. Med målet att ha de mest lojala och nöjda medarbetarna och kunderna uppgraderar Swedbank sin kultur och sitt ledarskap för att möjliggöra förändringen.

Läs mer

Efva Attling – Mobilt intranet och Kulturutveckling

Efva Attling AB designar, producerar och säljer smycken, parfym och accessoarer via egna butiker och återförsäljare. Med en geografiskt spridd organisation sökte man ett effektivt sätt att sprida information och driva kulturen. Lösningen blev N’GAGER som ett socialt, mobilt intranet – för alla anställda.

Researrangörerna – Pulsmätningar och Kultur

Researrangörerna med dotterbolagen Sydafrikaresor, Söderhavsresor och MICE Travel är en heltäckande aktör på resemarknaden. För att driva kulturen i organisationen och kunna följa hur människor mår och utvecklas, valde man N’GAGER som plattform.

Läs mer

Exuviance – 5 år med N’GAGER

Hur är det möjligt att öka aktivitetsnivån inom säljkår och kundtjänst med 400 procent, få en högre kvalitet, skapa en lärande organisation och driva kundlojaliteten mätt som NPS till 86 – samtidigt? HBS Nordic som distribuerar Exuviance och Neostrata på den nordiska marknaden är inne på sitt femte år med N’GAGER.

Läs mer

Close – Digital plattform ger ökat värde för medlemmarna

Close är Sveriges ledande nätverk för chefer och arrangerar 150 event per år för sina drygt 1500 medlemmar i nätverket. Med N’GAGER ger man medlemmarna en möjlighet att interagera och nå kunskap och inspiration löpande, också mellan de fysiska mötena.

Epicenter – N’GAGER för engagemang och lärande

Epicenter är ett digitalt innovationshus med verksamhet i fyra länder, som hjälper andra bolag att växa. Man sökte en plattform för att driva engagemang och lärande, där man effektivt kan nå ut med budskap och som också kan bidra till att bygga en stark företagskultur. Svaret blev N’GAGER.

Bunches – Digitalt ledarskap och kulturutveckling

Bunches säljer blommor i bunt via egna butiker och shop in shops i H&M Home. Med en geografiskt spridd verksamhet blir det allt viktigare att följa hur organisationen går och mår och man valde därför N’GAGER som plattform. Som ett mobilt, socialt intranet blir plattformen bäraren av nyheter, information och kunskap, samtidigt som man kan ta pulsen löpande på organisationen för att följa utvecklingen.

Two – N’GAGER för lärande och feedback

Two är ett konsultbolag inom affärssystem och beslutsstöd med verksamhet i Karlstad och Göteborg. Man sökte en plattform för att driva kulturen, med gemensamt lärande och feedback som hörnstenar. Svaret blev N’GAGER.